Петкана на руском језику

ПЕТКАНА − РУСКО ИЗДАЊЕ
Издавач ПАЛОМНИК, 2008. година

Илустрације за руско издање романа Петкана
урадила је Светлана Егорова